شمعدونی :)))))

تا عطر تنت اینجاست ؛
نبضم به تو وابسته ست

با بوی نفسهایت ؛
جانانه شدن با من
 شهریار

Designed By Erfan Powered by Bayan